Det beror förlossningsrädsla på

5684

En av fem kvinnor känner rädsla inför den stundande förlossningen. Förstföderskor kan oroa sig för den smärta man hört talas om men aldrig själv upplevt, eller så kan man ha hört skräckhistorier om allt som kan gå fel under förlossningen.  

Även kvinnor som fött barn tidigare kan uppleva en skräck, kanske p.g.a. tidigare negativa upplevelser och ibland kan t.o.m. det faktum att tidigare förlossningar gått väldigt bra vara upphov till en rädsla för att det inte ska gå lika bra nästa gång.

Oavsett erfarenheter eller anledning till rädslan bygger den ofta på en känsla av brist på kontroll inför en omvälvande och extrem situation där många faktorer spelar in för att förlossningen ska kunna gå bra.

Det är viktigt att prata om sina farhågor, både med närstående, barnmorska och sjukhuspersonal.

Mödravårdscentralen finns till för att ge svar på frågor och stödja. Många gånger kan man genom stöd och samtal lyckas hantera sin oro, men för ungefär en av tjugo kvinnor är rädslan så stark att den inte går att hantera.

I sådana fall finns professionell hjälp att få, de flesta sjukhus erbjuder speciella mottagningar för förlossningsrädsla.

Vanliga orsaker till rädsla

 Kontrollbrist

När man ska föda ett barn förlorar man på sätt och vis kontrollen över sin egen kropp. Kroppen jobbar själv, ihop med barnet samtidigt som den är beroende av att kvinnan följer med i det som händer. Det kan vara svårt att föreställa sig hur man inte själv aktivt kan bestämma vad som ska ske och i vilken takt. Inte heller kommer man fullt ut kunna styra över sitt eget beteende som man brukar. Man kanske kommer skrika, få panik eller bli aggressiv. Och allt detta inför främmande personal som bistår en genom ett av ens livs viktigaste ögonblick.

För att bygga upp en känsla av kontroll kan man tillsammans med barnmorska gå igenom de faktorer som faktiskt går att planera i viss mån. Man kan lära sig andas rätt och hur man krystar, gå igenom olika förlossningsställningar och visualisera vad som kommer ske. De faktorer som går att lämpa över på t.ex. en partner kan man i god tid komma överens och därmed släppa tanke på.

Smärta

Hur ska man kunna stå ut med den intensiva smärtan som ett förlossningsarbete innebär och hur länge kommer man orka, och vad gör man när man inte orkar mer? Detta är vanliga farhågor men som tur är finns numer en rad metoder för smärtlindring. Dessutom har kroppen förmågan att smärtlindra sig själv i viss mån tack vare den ökade halten av endorfiner, kroppens eget smärtstillande ämne, som kommer som en reservkraft i samband med förlossningsarbetet.

Tillsammans med barnmorskan kan man i god tid gå igenom olika typer av smärtlindring, och göra upp en plan hur man vill ha det. Planen lämnas över till sjukhuset när man ska föda, och i den mån det klaffar med hur förlossningen fortlöper tas planen i beaktande av personalen.

Inte få den hjälp man behöver

Man kan känna en oro för att försvinna i ett hav av andra födande kvinnor på sjukhuset och inte få den hjälp man behöver eller att det ska råda personal- eller platsbrist vid just det ögonblicket. Detta kan naturligtvis vara väldigt skrämmande att tänka på men samtidigt är faktum att de flesta kvinnor som föder på sjukhus får just den hjälp och personalstyrka som krävs.

Även om situationen oftast inte uppstår kan det vara skönt att gardera sig med sällskap och i förväg ha bestämt vem eller vilka som ska följa med en till sjukhuset och närvara vid förlossningen. En del kvinnor väljer att vända sig till en Doula, d.v.s. en kvinna som stöttar andra kvinnor under förlossningen och själv har gått igenom födelseprocessen tidigare.

Gå sönder i underlivet

Att visualisera hur ett barns huvud ska kunna passera obehindrat genom slidan kan vara skräckinjagande och är en vanlig anledning till förlossningsrädsla. Det är dock bra att veta att det inte gör fullt så ont som man kan tro tack vare att vävnaderna i underlivet känns avdomnade när barnets huvud trycker mot dem. Att få någon form av bristning är ganska vanligt men läker oftast ut av sig själva ganska bra. I de fall då man behöver sys sker detta under bedövning.

Man kan påverka i viss mån hur mycket man riskerar att brista genom att styra hur mycket man trycker på när barnet passerar igenom. Barnmorskan vägleder intensivt under det här ögonblicket och tala rom precis när och hur du ska krysta eller bara låta kroppen jobba själv.

Gå igenom detta skede med din barnmorska så att du är väl förberedd på hur du ska göra för att minimera risken för bristningar.

Man kan även smörja området kring slidan regelbundet under hela förlossningen för att öka elasticiteten och motståndskraften i vävnaderna.

Känslan av att det inte finns någon återvändo

När barnet väl finns i magen och graviditeten fortgår och börjar närma sig sitt slut är det vanligt att en del kvinnor grips av panik inför det faktum att förlossningen är oundviklig. Liksom andra rädslor bygger detta mycket på en önskan om att kunna kontrollera sin situation och bestämma själv.

För att komma över känslan kan man fokusera på att kvinnokroppen är konstruerad för att kunna föda ett barn när det är dags. Kroppen vet själv när och hur det ska ske och är inte beroende av planering eller kontroll över själva förlossningsögonblicket mer än att kvinnan följer med i vad som händer och lyssnar på signalerna. Denna insikt och tillit till människokroppen kan lindra rädslan. Barnmorskorna är vana vid denna typ av rädsla och kan ge mycket stöd och råd.