Vad är KUB?

KUB

8524
KUB
KUB

KUB är en förkortning av kombinerat ultraljud och blodprov. Det är en metod för att som ett första steg ta reda på sannolikheten för att fostret ska ha kromosomförändringar som t.ex. Downs syndrom.

Om det visar sig att sannolikheten är stor för Downs Syndrom eller någon av de mer ovanliga kromosomförändringarna går man vidare med ett moderkaksprov om föräldrarna önskar detta.

Till skillnad från moderkaks- och fostervattenprov ökar inte ett KUB-test risken för missfall, därför börjar med detta ofarliga test och låter sedan föräldrarna avgöra om de vill gå vidare med utredningen eller inte.

KUB

KUB-undersökningen är en kombination av ett blodprov som mäter halten av särskilda graviditetshormoner, även kallat Biokemisk screening, och ett särskilt ultraljud.

Blodprovet som ska lämnas minst en vecka före ultraljudsundersökningen kan lämnas fr.o.m. vecka nio genom ett enkelt stick i armvecket. Del två i KUB-undersökningen är ultraljudet som görs mellan vecka 11 och 14.

Ultraljudsundersökningen mäter fostrets nacke med en metod som kallas för nackuppklarning. Undersökningen som kallas för NUPP kan i sig tala om sannolikheten för kromosomavvikelser men det allra säkraste är att säkerställa genom kombinerat ultraljud och blodprov, KUB.

Vad visar KUB-testet?

KUB kan visa hur troligt det är att fostret har en kromosomavvikelse. Man kollar efter Downs syndrom och andra avvikelser såsom Pataus syndrom och Edwards syndrom. KUB kan inte ge klart besked om kromosomavvikelser, eftersom undersökningen bara mäter hur stor eller liten sannolikheten är. Efter testet får du ett värde som säger sannolikheten för att barnet ska vara i riskgruppen.

KUB-testet som uppföljs av fortsatta undersökning är tillförlitligt till 90 % och skadar varken fostret eller mamman.