Vad är icke invasiva metoder?

7609

Undersökningar som vanligt och utökat ultraljud, nackuppklarning (NUPP), och Kombinerat ultraljud och blodprov (KUB),  går under kategorin icke invasiva metoder.

De icke invasiva undersökningarna ger en riskbedömning av sannolikheten för att fostret ska ha en del genetiska sjukdomar.

Icke invasiva tester påverkar inte risken för missfall och används ofta som underlag till eventuellt fortsatt utredning.