När kan man ta reda på barnets kön?

Ta reda på kön

50858
ta redan på barnets kön
ultraljud kön

Vid rutinultraljudet så är det mer än hälften av alla blivande föräldrar som vill veta barnets kön. Enligt socialstyrelsen riktlinjer så ingår dock inte könsbestämning av fostret i du uppgifter som skall utföras inom vården. En del barnmorskor anser dock att det är positivt för föräldrarna att i förväg få reda på barnets kön, då detta tros kunna påverka anknytningen positivt.

Ta reda på barnets kön 

Anledningen till varför möjligheten att ta reda på barnets kön ibland ifrågasätts är alla de aborter som äger rum i vissa länder, till följd av att barnet inte har det önskade könet. I exempelvis Kina och Indien så väljs ibland flickfoster bort och föräldrarna väljer att göra abort. I Sverige så är intresset för att ”välja kön” dock väldigt litet, och över tid har viljan att ta redan på barnets kön inte ändrats. I alla fall inte under de senaste 30 åren.

Ultraljud för att ta reda på könet

Du kan inte få ett ultraljud i Sverige med anledning att ta reda på barnets kön. Det är helt enkelt inte vårdens uppgift. Vid rutinultraljudet som görs runt vecka 18 får dock barnets kön lämnas ut om det framgår av undersökningen och om den gravida kvinnan önskar veta. Barnets kön går normalt att se efter graviditetsvecka 14.

Kan man alltid ta reda på barnets kön?

Det är inte självklart att man kan se barnets kön. Inte ens vid ett ultraljud. Saker som spelar in för möjligheten att se barnets kön är tekniken som används, din aktuella vecka, hur fostret ligger samt barnmorskans erfarenhet.

Kan man se fel på barnets kön?

Självklart kan det bli fel! Detta är också anledningen till varför vissa barnmorskor inte vill säg vilket kön de tror barnet har. Att ha fått fel information kan bli väldigt negativt och känslomässigt vid förlossningen. Om det görs ett fel så är det nästan alltid åt samma håll. Har barnmorskan sett att det blir en pojke så stämmer det i regel (av naturliga anledningar). Däremot är det mer sannolikt att man tror att det är en flicka men det blir en pojke. Detta för att barnet kanske gömmer könsorganet eller ligger så att det inte framträder tillräckligt tydligt.

Läs mer: Barnets kön enligt den kinesiska kalendern