KUB – att göra fosterdiagnostik eller inte

5829

Så det börjar närma sig inskrivning hos barnmorskan. Jag är nu i vecka 10! Min make och jag började diskutera fosterdiagnostik. Ska vi göra KUB testet eller inte? Förra gången jag var gravid gjorde vi ingen fosterdiagnostik. Jag kan inte riktigt avgöra om jag vill göra det eller inte. Jag var inne på 1177 och läste om det, deras information är ganska bra. KUB ger ett sannolikhetssvar, alltså hur stor sannolikheten är för att barnet har en kromosomavvikelse som tex Downs Syndrom. Jag vet inte vad jag skulle göra med den informationen. Man kan gå vidare med fostervattensprov eller moderskapsprov, men båda dessa har en 1% risk för missfall. Det tycker jag är jättemycket. Så för mig är inte det ett alternativ.

Sen finns det ett nytt test, NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) där man kollar moderns blod och kan hitta barnets DNA där. Det finns ingen risk för missfall. Dock erbjuder inte alla landsting detta test. Jag har lite svårt att hitta information om mitt landsting gör det. I en artikel från DN (http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-metod-ska-ge-sakrare-svar-an-kub-testet/ ) beskrivs det bra om testet och fördelarna. 100% av alla foster med Downs Syndrom hittades, och tillsammans med KUB hittas andra kromosomavvikelser.

Om ens eget landsting inte erbjuder det kan man betala för det själv, tydligen en kostnad på drygt 6000 kr.

Jag får diskutera saken med min barnmorska, om NIPT erbjuds här kan jag tänka mig att göra det. Dock är jag inte intresserad av att få en sannolikhet. Den informationen vet jag inte vad jag ska göra med….