Förlossningsbrev / förlossningsplan – så skriver du

Förlossningsbrev

11891
förlossningsbrev
förlossningsbrev

Alla gravida kvinnor har tankar och funderingar kring sin graviditet och sin förlossning. Även partnern har sina egna funderingar och känslor. Dessa tankar och eventuella önskemål ska skrivas ner i något som kallas för ”förlossningsbrev”.

En del har särskilda önskemål kring sin förlossning och andra upplever oro inför olika saker. Detta är saker som du bör skriva ner i ditt förlossningsbrev.

Förlossningsbrev

Att skriva ett förlossningsbrev är ett enkelt sätt att svart på vitt tala om hur man vill ha det, hur man inte vill ha det och vilka åtgärder man önskar om något går annorlunda än man tänkt sig.

Det kan handla om allt ifrån önskad bedövningsmetod, till särskild musik som ska spelas i bakgrunden eller religiöst betingade önskemål.

Kring vecka 36 i graviditeten brukar barnmorskan gå igenom din graviditet med dig. I samband med detta kan det vara bra att skriva ihop sitt förlossningsbrev och diskutera det med barnmorskan.

Vad skriver man i ett förlossningsbrev?

I brevet kan du t.ex. ta upp följande, och glöm ej att märka brevet med era namn och personnummer:

  • Vilken typ av förberedelser du önskar, t.ex. ett bad eller en dusch. Kanske lavemang för att tömma tarmen ordentligt?
  • Tala om huruvida du går med på att studenter eller andra utomstående närvarar vid din förlossning.
  • Vilken typ av smärtlindring vill du ha, och vilken vill du absolut inte ha? Skriv också ner vilken bedövning du kan tänka dig OM du skulle spricka.

Tala även om eventuella allergier och reaktioner mot något visst läkemedel

  • Önskad födelseställning.
  • Beskriv allt du är rädd för, allt ifrån sprickor och klipp till smärta.
  • Tala om vem som får lov att fatta beslut åt dig om du själv inte kan.
  • Vem ska klippa av navelsträngen?

Läs även: Vad ska man packa i sin BB väska?

Om ditt förlossningsbrev

Kom ihåg att ett förlossningsbrev bara är en nedskriven önskan om hur ni vill ha det. Det finns inga garantier för att allting går att genomföra och det kan hända mycket under tiden som kräver förändringar. Brevet ökar dock chanserna för att personalen tydligt ska förstå vad ni vill eller inte vill, på ett mer praktiskt sätt än om allt detta skulle diskuteras under pågående förlossning.