Gravid i högre ålder – vilka risker finns?

Gravid i högre ålder

47575
gravid barn

Kvinnor blir i allt större utsträckning gravida i så kallat högre ålder. Till skillnad från förr är det många andra faktorer som får ta plats i livet innan frågan om barn blir aktuell. Många känner sig allt yngre även i högre ålder, dock hänger inte den biologiska klockan riktigt med.

Förmågan att bli gravid minskar redan i 30-årsåldern, och i 40-årsåldern är det betydligt svårare. Däremot ökar risker och komplikationer med den stigande åldern, både för mamman och för barnet.

Även om många kvinnor klarar av att gå igenom både graviditet och förlossning utan problem, och föder friska barn talar statistiken för att risker och ålder hänger ihop.

Kromosomavvikelser och andra missbildningar hos barnet tenderar att inträffa i högre grad ju äldre kvinnan blir. För varje år som går är alltså risken för avvikelser större.

När kvinnan är 40 år eller äldre ökar dessutom risken för missfall med det dubbla, liksom risken för att kvinnan ska drabbas av graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och högt blodtryck.

I samband med förlossningen spelar också kvinnans ålder en stor roll för huruvida det kan uppstå komplikationer som t.ex. för svagt värkarbete, för tidig avlossning av moderkakan och behovet av akut kejsarsnitt.

Med hänsyn till riskerna för komplikationer erbjuds kvinnor från 35 år och uppåt ett antal fler kontroller än yngre kvinnor.

Även om det statistiskt är tydligt att åldern medför ökade risker för komplikationer är siffrorna förhållandevis små. Risken för t.ex. Downs syndrom ökar visserligen något, men antalet barn som föds friska är fortfarande markant i överkant.