När mamman har diabetes

6339

Om mamman utvecklar graviditetsdiabetes eller har sjukdomen sedan tidigare kan det uppstå en del komplikationer. Mammans förhöjda blodsockernivåer i blodet leder till detsamma hos fostret eftersom glukos transporteras över via moderkakan. Detta leder till en kraftig viktökning hos barnet varpå storleken kan göra att barnet skadas vid förlossningen.

Diabetes som uppstått under graviditeten uppmärksammas genom en glukosbelastning, där blodsockerhalten mäts efter ett intag av glukos i hög dos på fastande mage. Kvinnans glukosvärde kommer kontrolleras regelbundet och förändrade kostvanor i samråd med dietist är väldigt viktiga för en stabilisering av blodsockret. Vid behov kan även insulinbehandling bli aktuell. Behandlingen avslutas dock efter förlossningen.

Om kvinnan redan har diabetes sedan tidigare följer man upp hennes blodsockernivåer kontinuerligt. Det blir också aktuellt med fler ultraljudskontroller än vanligt, tätare besök hos barnmorska eller läkare och tätare ögonbottenkontroller eftersom sjukdomen kan leda till sjukliga kärlförändringar däri.

Läs även: Havandeskapsförgiftning