Mamman har RH-negativ blodgrupp

22638

De röda blodkropparna som blodet består kan se olika ut och delas därför in i fyra kategorier; A, B, AB och 0. Utöver det klassificeras blodgruppen som antingen RH-positiv eller RH-negativ.

Det vanligaste är att man är RH-positivt. Om den gravida kvinnan är RH-negativ och därmed har en ovanligare typ av blodgrupp klassas graviditeten som en riskgraviditet.

Det som kan hända, om fostret i magen till skillnad från mamman är RH-positiv är att mammans blod kan bilda antikroppar mot fostrets blod om de båda skulle blandas vilket kan hända i samband med förlossningen eller ett fostervattenprov.

Konsekvensen om tillräckliga mängder blod blandas ihop blir att mamman blir RH-immuniserad. För det nyfödda barnet spelar det ingen roll, om blodet blandas ihop vid förlossningen men vid nästa graviditet kan nästa barn angripas av antikroppar. Det som händer då är att fostret kan få blodbrist under graviditeten.

Vid inskrivningen hos barnmorskan, tidigt i graviditeten kontrolleras alla gravida kvinnors blodgrupp för att ta reda på om de är RH-negativa. Om så är fallet, men blodet inte innehåller några antikroppar ges en spruta med anti-d i vecka 28 för att förhindra att du blir immuniserad vid eventuell blodblandning. Fler sprutor kan komma att behövas t.ex. under förlossningen eller vid ett fostervattenprov.

Om blodet redan innehåller antikroppar eller om man inte är säker på fostrets blodgrupp låter man bli att ge sprutor. I stället får mamman lämna blodprov regelbundet för att man ska kunna följa nivån av antikroppar i blodet. Om nivåerna skulle visa sig stiga så undersöker en läkare barnet med ultraljud. Om fostret visar tecken på blodbrist tas ett blodprov ifrån navelsträngen. Vid konstaterat lågt blodvärde hos fostret görs en blodtransfusion inne i magen, med hjälp av en nål, precis som vid ett fostervattenprov.

Att vara RH-.negativ är inget hinder för att kunna genomgå en vaginal förlossning, men om mammans blod har utvecklat antikroppar rekommenderas att förlossningen sätts igång i vecka 38. Därefter kan det hända att barnet behöver genomgå ett blodbyte och/eller en ljusbehandling.