Cytomegalovirus – CMV

7066

Cytomegalovirus är en mycket vanlig infektion som de flesta vuxna smittat av någon gång i livet.

CMV, som tillhör samma grupp som herpesviruset, smittar från människa till människa genom nära kontakt med en smittad persons utsöndrade kroppsvätskor.

Viruset ligger latent i kroppen hela livet efter det första smittotillfället (primärinfektionen) och hålls under kontroll av det egna immunförsvaret. Vid nedsatt immunförsvar eller vid graviditet kan man få en s.k. återfallsinfektion som innebär att CMV-infektionen aktiveras.

I regel upplever friska personer inga symtom när man bär på infektionen men vid sjukdom kan återkommande feber, luftvägssymtom, leverpåverkan och svullna lymfkörtlar vara en del av sjukdomsbilden.

Gravid kvinnor som redan bär på viruset får oftast inte heller några symtom och endast i enstaka fall smittas fostret av det latenta viruset. Om kvinnan tillhör de cirka 30 % som aldrig tidigare blivit smittade av CMV finns det risk för att infektionen förs över till fostret vid eventuell primärinfektion.

I sällsynta fall kan CMV-viruset orsaka missfall och fosterdöd men de flesta barn som föds med en medfödd smitta uppvisar aldrig några sjukdomssymtom.

I en liten del av fallen leder CMV-smittan svår sjukdom och/eller funktionshinder relaterade till neurologiska skador. Hörselnedsättning som är den vanligaste skadan uppmärksammas i hälften av fallen redan vid födseln när man utför hörselscreening.

Även synskador, skelning och balansstörningar kan uppkomma till följd av CMV-viruset.

Det finns ännu ingen behandling som kan förebygga eller bota CMV-smittade mödrar. För att så långt som möjligt förhindra att fostret smittas rekommenderas att man håller god handhygien och är restriktiv i sin kontakt med andra människors kroppsvätskor.