Bakteriell vaginos

8902

Bakteriell vaginos är en obalans mellan mängden bakterier och den normala floran av mjölksyrebakterier i slidan och är en rubbning som kan drabba alla kvinnor.

Vid graviditet är det naturligt att kvinnans flytningar blir förändras och blir rikligare men ungefär 10 % av alla gravida kvinnor utvecklar bakteriell vaginos med symtom som sveda, klåda och framförallt illaluktande flytningar.

Efter provtagning från slidan där man bland annat mäter surhetsgraden kan man konstatera att det rör sig om bakteriell vaginos. I sådana fall behandlar man lokalt med antibiotika alternativt slipiller/vagitorier.

Bakteriell vaginos varken smittar eller påverkar barnet i magen vare sig under graviditeten eller förlossningen.