Den aktiva fasen – Öppningsskedet del 2 av förlossningen

Den aktiva fasen är den andra delen av förlossningen.

17235

I den aktiva fasen startar det som kallas förlossningsarbete. Kroppen har under latensfasen förberett sig inför det här skedet.

Två av dessa tre saker har hänt:

  • Värkarna kommer regelbundet med 2-3 minuters mellanrum
  • Vattnet har gått
  • Livmodermunnen är öppen med 3-4 centimeter, något som bekräftas eller dementeras av barnmorskan på plats

Den aktiva fasen – vad händer?

Under den aktiva fasen ska livmodermunnen öppnas upp till 8 centimeter. Värkarna kommer regelbundet och håller i sig i 60-75 sekunder.

Smärtan tilltar i styrka och under värkens topp blir trycket nedåt mycket påtagligt.

Nu är det läge att följa värkarna, och inte krysta eller hålla emot om inte barnmorskan säger åt dig att göra det.

Arbeta upp en rytm. Får du lustgas så använd den som barnmorskan instruerar, och så fort värken avtar i styrka så se till att dricka vätska. Be någon stå redo med ett glas i närheten av din mun, gärna med ett sugrör så du snabbt och lätt hinner dricka innan nästa värk kommer.

Omedveten kan du få en lust att byta ställning eller röra på dig, detta är bara bra då varje rörelse i bäckenet hjälper barnet nedåt. Att vara uppe och gå i detta skede är väldigt effektivt, eftersom gravitation då hjälper barnet ännu mer att vidga bäckenet och öppna upp livmodertappen.

Det är vanligt att du upplever frossa eller att du kräks under slutet av den aktiva fasen. Detta orsakas av att barnets huvud passerar Spinae, den raka ryggmuskeln som går från korsbenet och uppåt ryggraden.

När barnet passerat Spinae är du ofta otroligt nära nästa fas, övergångsfasen, den sista innan själva utdrivningsskedet.