Toxoplasmos

Toxoplasmos

10917

Toxoplasmos är en infektion som orsakas av en parasit som återfinns i rått eller otillräckligt tillagat kött, frukter, bär och grönsaker som inte sköljts ordentligt samt i förorenad jord eller sand.

Parasiten dör vid uppvärmning över 65 grader och nedfrysning under minst tre dygn.

Toxoplasmos under graviditeten

Huvudvärd för parasiten är katten vars avföring sprider smittan i jord och sand och kan överleva väldigt länge.

Toxoplasmos smittar inte från människa till människa, men gravida kvinnor kan överföra smittan till sitt barn genom moderkakan.

Komplikationerna kan bli allvarliga, framförallt om man får en infektion tidigt i graviditeten. Visserligen är risken relativt liten att fostret smittas i ett tidigt skede men om så skulle ske kan infektionen i oturliga fall leda fosterdöd eller missfall. Även skador på barnets hjärna, ögon och hörsel kan uppstå.

Senare i graviditeten är risken större att det blir en smittöverföring men komplikationerna blir å andra sidan betydligt lindrigare.

Via ett fostervattenprov och PCR-teknik, en väldigt känslig metod, kan man påvisa Toxoplasmos-infektion hos fostret och behandling som syftar till att minimera skadorna på barnet kan sättas in.

Hur kan man undvika Toxoplasmos

Som förebyggande åtgärder kan finns det en rad förhållningsregler som mamman kan iaktta för att undvika att få infektionen:

  • Tvätta händerna noga efter kontakt med jord, sand och katter.
  • Hantera livsmedel varsamt och hygieniskt och diska köksredskap noga efter kontakt med rått kött, råa grönsaker, sallad, frukt och bär.
  • Tillaga alltid kött ordentligt, undvik rått och ogenomstekt kött. Tillaga inte maten i mikrovågsugnen.
  • Kok och steg i höga temperaturer, det dödar parasiten. Likaså nedfrysning till -10 grader.
  • Skölj all frukt, grönsaker och bär.
  • Undvik gravad och saltat kött
  • Använd handskar vid trädgårdsarbete eller annan kontakt med jord.
  • Undvik i högsta mån att byta i kattlådan.
  • Reser du utanför Norden ska förhållningsreglerna iakttas ännu noggrannare då parasiten är vanligare ju längre söderut man åker.