Öppningsskedet del 3 – övergångsfasen

Övergångsfasen är den andra delen av förlossningen.

11515

Övergångsfasen är den fas som upplevs som allra mest intensiv under förlossningen, men den är å andra sidan den kortaste. Värkarna kommer otroligt tätt, ungefär varannan minut och håller i sig i upp till 90 sekunder åt gången. Trycket nedåt är enormt och strålar ut mot svanskotan och rumpan.

Nu är det vanligt att man känner att man nått sin smärtgräns. Det är vanligt att man vill ha någon form av smärtlindring nu. Hur just din smärtgräns ser ut är individuellt. En del har behövt smärtlindring redan tidigare medan en del klarar hela förlossningen utan.

Man går vanligtvis in i ett primitivt tillstånd av okontrollerade ljud och rörelser nu. Det är viktigt att stå emot de krystimpusler som uppkommer mot slutet av det här skedet. Inte förrän barnmorskan säger till, är det läge att krysta.

Livmodermunnen måste öppna upp sig maximalt innan du får hjälpa barnet den sista biten ut med hjälp av krystningar.

Det är väldigt smärtsamt och intensivt nu men du kan fortfarande ha god användning av att följa värkarna både i kropp och tanke, ha lustgas och vätska nära till hands. Och tänk på att det är nära nu, du och ditt barn är snart i mål!

När du har arbetat dig igenom övergångsfasen och livmodermunnen öppnats upp cirka 10 cm påbörjas utdrivningsskedet, och ditt barn är snart i din famn!

Läs även om: den aktiva fasen