Varför gör man ultraljud så sent i graviditeten?

8920
Ultraljud

Jag undrar lite över varför man i vissa fall måste vänta så sent på att göra ett vanligt ultraljud på sitt foster. Nu fick jag tidigt veta att jag väntar tvillingar genom ett vaginalt ultraljud som man gjorde på gyn akuten i vecka 13 pga buksmärtor, men hade jag inte fått veta då så hade jag fått vänta till det normala ultraljudet som ska göras när jag är i vecka 20, tycker det känns grymt med tanke på att det även kan vara så att det är fel på barnen och man måste avbryta graviditeten, att få både besked om att man väntar tvillingar och kanske att det är något fel på dem så graviditeten bör avbrytas i så sent skede känns omänskligt, undrar därför om det finns nån anledning till varför vissa får vänta så länge med ultraljud? Tänkte bara tillägga att även med mitt första barn så gjordes ultraljudet i vecka 20. 

Många mvc gör ett ultraljud vid första läkarbesöket ca v. 12-14, för att bekräfta ett eller flera levande foster. Detta skiljer sig lite i Sverige. Det är sedan bara vissa ovanliga missbildningar och avvikelser som man ser på rutinultraljudet v.16-20, t ex skador i hjärna och ryggmärg, missbildningar i skelett, bukvägg och njurar. Men det är ofta svårare att hitta fel i inre organ som hjärta och mag- tarmkanalen mm. Det finns alltså inga garantier med ultraljud. Varför det ibland görs i v.20, är nog den enkla anledningen plats- och tidsbrist, och att man i dag framförallt fokuserar ultraljuden på hur gammalt fostret är. Det finns på vissa platser i Sverige även möjlighet att göra ultraljud i privat regi där man kan göra både Nupp, 3D-tester och tidiga tester.
Barnmorskan Therese