Vad är ett jämställt samhälle…

2892

Innebär det att män också ska kunna föda barn?
Som gravid har jag ännu svårare att ta in att män och kvinnor skulle vara lika. I det tillståndet jag befinner mig i känns det som att vi är allt annat än det.

Det är självklart att alla människor oavsett ålder, utseende, folkslag och kön, har lika värde, rätt att leva och frihet att välja förhållningssätt. Balansen upprätthålls av ömsesidig respekt, att inte ta varandra för givet, öppenhet för förändringar och acceptans. Det finns inget mått på jämställdhet. Den är personlig i varje relation.

Visst finns det områden i man – kvinna debatten som är självklara, lika lön för lika arbete, oavsett kön eller folkslag osv. Men att staten ska bestämma över hur föräldraledigheten ska disponeras mellan föräldrarna. Det är sjukt i mina öron. Ska inte två vuxna människor komma fram till det beslutet själva?
Jag tycker att det är fantastiskt med pappor som är hemma, men är inte det ett privat beslut mellan makar. Annars är det staten som har makten och vart ligger friheten att välja då? Det kan knappast räknas som jämställdhet. Två vuxna som blir behandlade som barn. Jag blir förvirrad.

Enligt yogisk filosofi har män och kvinnor helt olika riktning på energierna. Det är rätt och slätt kopplat till överlevnad. I min värld har kvinnor generellt sett mer av den energin som är riktad inåt och kring det som finns nära, motsvarande yin. Män har mer av den energin som är riktad utåt och de är beredda att förflytta sig, för att komma närmre bytet, motsvarande yang.
Undantagen bekräftar regeln. Det finns män med mycket yin och kvinnor med mycket yang, alltså tvärtom.

Om både män och kvinnor var skapta att ge sig ut på jakt, då skulle ingen vara hemma och ta hand om barnen. Barn är väl också jämlikar. De borde också ha rättigheter i vårt jämlika samhälle. De kommer istället i kläm. Där upplever jag att vi är idag, att alla är på jakt och det tar sig väldigt många olika uttryck i familjer.
Det betyder däremot inte att det är kvinnans givna ansvar. Det är lika mycket båda föräldrarnas, som jag tidigare skrev, en överenskommelse mellan makar.