Undersökning av barnet och dig

7759

Om du får stanna kvar på förlossningsavdelning och det bedöms att din förlossning startat så görs ett par undersökningar för att ta reda på hur ditt barn och du själv mår.

Med hjälp av en CTG-undersökning mäter man ditt barns puls i relation till din livmoders sammandragningar under 20-30 minuter. Två dosor fästs på din mage med varsin rem. Den ena kontrollerar barnets puls och den andra mäter dina sammandragningar. Personalen på sjukhuset kontrollerar värdena, både nu, och under förlossningens gång.

På apparaten kan du också själv avläsa och se när dina värkar startar och hur pass intensiva de är, liksom hur ditt barns hjärta slår.

Under tiden kontrolleras också ditt blodtryck samt hur barnet ligger. Ibland får du också lämna ett urinprov.