Tång

5814

Om barnet mår bra och förlossningen planeras att avslutas vaginalt kan man läkaren i sällsynta fall använda tång som hjälpmedel för att få ner barnet i bäckenet och vidare ut.

Tången som består av två korsade tånghalvor av stål griper tag i barnets huvud och hjälper det att tränga ner i bäckenet. Oftast behöver läkaren bara rycka ett par gånger med tången.

Metoden som började användas under 1600-talet är numer väldigt ovanlig och har på de allra flesta kliniker ersatts av sugklockan. Dock går det snabbare att använda tången än sugklockan och därför kan metoden i vissa fall bli aktuell.

Läs mer: Sugklocka