Beställ din försäkring idag!

Få ett bra skydd om något skulle inträffa under graviditet eller förlossning.

Vill du ha en Gratis Gravidförsäkring? Fyll då i formuläret nedan så får du ett tryggt och kostnadsfritt skydd.

Det som ingår i det kostnadsfria skyddet är:

 • Medicinsk invaliditet hos mamma eller barn pga olycksfall
 • Läke- och hjälpmedelskostnader för mamma och barn pga olycksfall
 • Tandskadekostnader för mamma och barn pga olycksfall
 • Vanprydande ärr hos mamma eller barn pga olycksfall
 • Resekostnader
 • Merkostnader för personliga tillhörigheter
 • Dödsfallsersättning

Vill du även ha den utökade försäkringen, Gravid PLUS, från Gjensidige så väljer du detta nedan. Denna kostar 1 095 kronor (billigast på marknaden 2019), vilket kommer att faktureras efter att Gjensidige registrerat din försäkring. Mer info om denna hittar du längst ner på sidan.
_ _ _ _ _ _ _ _

Fyll i nedan formlär för att beställa en gravidförsäkring.

Jag vill beställa:
Gratis gravidförsäkring (0kr)Gravid PLUS (1095 kr)

 

*Dina uppgifter kommer att skickas till Gjensidige för hantering och färdigställande av din försäkring. Det är Gjensidige som är informationsägare. Gravid.se distribuerar dina uppgifter och raderar dem sedan ur sitt system. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut eller säljas till tredje part.

Det skydd du får vid köp av Gjensidige Gravid Plus är:

En olycksfallsförsäkring och en livförsäkring för barnet. Livförsäkringen gäller från graviditetsvecka 23 och olycksfallsförsäkringen från förlossningen och fram till barnets 6-månaders dag. För mamman gäller olycksfallsförsäkringen direkt när försäkringen tecknas.

Du får även ett utökat skydd som för barnet bl. a. omfattar medicinsk invaliditet vid sjukdom, ersättning vid sjukhusvistelse och ersättning vid vissa medfödda sjukdomar och gäller från födseln fram till barnets 6-månaders dag. För mamman omfattar försäkringen bl a förlossningskomplikationer, ersättning vid sjukhusvistelse och livförsäkring. Dessutom ingår en krisförsäkring för hela familjen.

Utöver det som ingår i gratis-varianten så täcker Gravid PLUS även:

 • Medicinsk invaliditet hos barnet pga sjukdom
 • Vissa medfödda sjukdomar hos barnet
 • Vanprydande ärr hos barnet pga sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse för barnet
 • Ersättning vid sjukhusvistelse för mamman
 • Förlossningskomplikationer hos mamman
 • Vanprydande ärr hos mamman vid akut kejsarsnitt
 • Krisförsäkring för mamman, partner och syskon
 • Dödsfallsersättning pga olycksfall för mamma och partner
 • Dödsfallsersättning pga sjukdom för mamman och partner

Väljer du en försäkring av typen Gravid Plus som tillhandahålls av Gjensidige försäkringar, så kommer de att ringa dig för att färdigställa försäkringen! Fullständiga villkor hittar du via länken till villkor och försäkringsinformation.