Info om enäggstvillingar

8093

Jag har ju så klart börjat kolla lite info om tvillingar och speciellt enäggstvillingar. Tänkte dela med mig lite av det jag hittat. 🙂

Jag har tittat både på föreningssidor för tvillingar och vårdsidor. Men jag har även surfat runt lite på en del forum. Men det som sägs på forumen tar jag mer som vardagsinfo. Kanske mer ”Vilken typ av väska föredrar ni att ha som skötväska?”. När det handlar om rent faktiska saker kring tvillingar vill jag söka mig mer ”säker” information. Och jag frågar både barnmorskan och på ultraljudet om saker jag undrar. Det kan till och med vara frågor som kommit upp i dessa forum, som jag vill ha ett svar på från en ”expert”.

Monozygota tvillingar är de vi väntar. Det betyder enäggstvillingar. Enäggstvillingar innebär att det är ett ägg som skapat två foster. Detta är inte många som får uppleva. Det är vanligare med tvåäggstvillingar, som innebär att man som kvinna släpper två ägg.
Men enäggstvillingar är alltså två foster i ett ägg. Det innebär att de delar på moderkaka och yttre fostersäck. Men i de flesta fall har sedan varje foster en varsin inre fostersäck. Det är en mycket större risk om barnen inte har en varsin fostersäck, då de tex. kan trassla in sig i varandras navelsträngar.

Av alla tvillinggraviditeter som blir så är ungefär en tredjedel enäggstvillingar och resten tvåäggstvillingar.
Man ser oftast tydligt på ett ultraljud om det är ett eller två ägg. Det blir svårare att se ju längre gången man är. Men när det bara är en moderkaka så är man säker på att det är enäggstvillingar. Detta kan vara svårt att se ju längre gången man är, då de ibland ligger omlott och då ser ut som en. Där av är det alltid två som avgör vad för tvillingar man väntar, när man går på ultraljud på Huddinge sjukhus. Sen i bästa fall så har ju fostret även en inre fostersäck, denna kan vara svår att se på ultraljud då den kan vara väldigt tunn om man väntar enäggstvillingar. Har man en väldigt tjock fostervägg mellan barnen så är det tvåäggstvillingar. Är den väldigt tunn kan man nästan vara helt säker på att det är enäggstvillingar.

De som vi träffat vid våra tre tillfällen på Huddinge sjukhus säger att kombinationen med en moderkaka och en extremt tunn fosterhinna mellan fostren är ett ”säkert kort”. Där emot kan det vara svårare att avgöra senare i graviditeten. Men vi var ju inne på första ultraljudet i ganska tidigt stadie. Så de är säkra på att det är enäggstvillingar.

Enäggstvillingar kan i stort sett inte ha två olika kön. Den enda sättet jag hittat att detta kan skilja sig på är ett kromosomfel hos ena barnet. Då föds ett barn med ”fel” kön, men inte fullt utvecklad.  Så man ser ut som det motsatta könet men behöver behandling för att få kroppen att fungera som den ska. Men jag har för mig att man då blir oförmögen att kunna skaffa egna barn, eftersom att man har kromosomfel. Så rent ”tekniskt” (eller man ska kalla det), så kan enäggstvillingar inte bli två olika kön.

De bär alltid samma DNA. Så de blir oftast i stort sett kopior av varandra rent utseendemässigt. Men personligheten kommer skiljas en aning, då den växer fram med livet och dess erfarenheter. Det påstås till och med att hjärnvågorna ser likadana ut på enäggstvillingar. Där av tror man att de kan verka som att de kan läsa varandras tankar, för att de tänker likadant helt enkelt.

Bjuder på en bild från hur jag var klädd på jobbets julfest.