Den grundläggande vården är densamma på alla mödravårdscentraler, men utbudet kan variera något mellan olika landsting.
Mödravårdscentralen erbjuder blivande föräldrar allt från vägledning till regelbundna kontroller av både det kommande barnets och mammans hälsa.
När man visar tabeller på fostrets vikt och längd är siffrorna bara ungefärliga och indikerar ett genomsnitt då tillväxttakten är väldigt olika tidigt i graviditeten.
Ungefär kring vecka 30 är det vanligt att föräldrarna får möjlighet att delta i en föräldragrupp.

POPULÄRT

Annons