När man visar tabeller på fostrets vikt och längd är siffrorna bara ungefärliga och indikerar ett genomsnitt då tillväxttakten är väldigt olika tidigt i graviditeten.
Den grundläggande vården är densamma på alla mödravårdscentraler, men utbudet kan variera något mellan olika landsting.
Ungefär kring vecka 30 är det vanligt att föräldrarna får möjlighet att delta i en föräldragrupp.
Mödravårdscentralen erbjuder blivande föräldrar allt från vägledning till regelbundna kontroller av både det kommande barnets och mammans hälsa.

POPULÄRT

Annons