En abort innebär att graviditeten avbryts, antingen medicinskt eller kirurgiskt.
En graviditet kan avbrytas av sig själv genom att fostret stöts ut ur livmodern innan det vuxit färdigt.

POPULÄRT

Annons