Går det att värdera kärlek…

3301

En kvinna berättade för mig en gång att hon var oförmögen att älska sin ena dotter. Dottern hade vuxit upp och var inte längre ett barn, men det fanns ändå en ton av skuld i det hon berättade. Jag trodde inte att det var sin dotter hon inte kunde älska, utan sig själv.

Kan vi älska våra barn olika mycket? Jag tror inte det. Vi kan ha olika förhållningssätt till deras personligheter. Våra barn, oavsett ålder, kan göra saker som vi får kämpa med att acceptera. Om jag inte tror att jag kan älska mina barn, handlar det om min egen oförmåga att älska mig själv.

Jag tror inte heller att mitt hjärta är begränsat till ett visst mått kärlek. Att jag älskar mina barn mindre, ju fler syskon de får. Jag tror att det är tvärtom, att desto fler jag har i min omgivning att älska, desto mer expanderar mitt hjärta.

Jag vet själv med min egen dotter att relationen ser annorlunda ut än med mina söner och det är för att vi tillhör samma ”tribe”. Vi har helt enkelt ett antal medfödda gemensamma nämnare. Jag kan också se det i relationen mellan min man och hans barn, mina bonusar, att relationen ser annorlunda ut mellan könen, av samma anledning. Det finns en tyst och kanske till och med omedveten länk, mellan oss själva som föräldrar och det ”gemensamma könet”.
Det innebär olika utmaningar. Ju bättre jag känner mig själv som mamma/kvinna och kan acceptera mina tillkortakommanden, desto lättare har jag att förstå mina döttrar och deras svårigheter.

Detta trots att jag som personlighet är mest lik min äldsta son och ibland har lättare att nå fram till honom, är det på ett annorlunda sätt. Vi har en annan kontakt. Den är inte kopplad till djupet av min kärlek, även om det kan verka så, snarare ömsesidig förståelse.

Jag älskar alla min barn lika mycket och nu när de ska få ett syskon, ännu mer…