BB-kris…

3186

Platsbrist på BB. Förlossningsvården försämras. Barnmorskorna går på knäna. Kvinnor som kommer in till förlossningen med värkar som avstannar får igångsättande dropp, så att förlossningen inte ska dra ut på tiden. De ska bli snabbare klara, eftersom det varken finns vårdplatser eller personal.

Vi har blivit rekommenderade att boka förlossning på BB Stockholm, men fick veta att de är överbokade, precis som övriga förlossningsavdelningar och sjukhus i resten av stockholmsområdet. Det saknas plats till 4000 havande kvinnor, under hela året. Störst tryck är det under sommarmånaderna. Sjukhusen är överfulla.

Jag tycker att det är oroande och det måste vara många med mig som tycker att det är olustigt med vetskapen om att inte veta vart man ska bli emottagen, när barnet är på väg. För att inte tala om vårdpersonalen, som inte räcker till och ibland får jobba dubbla pass. Hela paketet är omänskligt. En av de viktigaste faktorerna inom all typ av vård är för patienten/klienten att bli sedd och hörd, vilket förmodligen också är en av anledningarna till att vilja jobba inom vården, mötet med människor. Det måste kännas väldigt tråkigt som vårdpersonal att jobba enligt löpande band principen. Det finns dessutom undersökningar som pekar på att bristen på medmänsklighet bidrar till en negativ upplevelse. Vart är vi på väg?

Trots att det föds fler och fler barn, minskar antalet BB-avdelningar. Den ekvationen går inte ihop. Skulle det se annorlunda ut om det var männen som födde barn? Jag tror att det fortfarande finns en sådan dimension och det är sorgligt men sant.

DELA

Om bloggen Karin Mindful

Jag heter Karin, är 44 år, gift med Niclas, trångbodd och gravid med mitt fjärde barn samt har två bonusbarn och en fransk bulldog. Min blogg kommer att handla om förhållningssätt till att vara mamma, kvinna och väninna i min stora härliga och spretiga stjärnfamilj. ”Allt kan man ta ifrån människan, utom en sak - den yttersta friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig” /Viktor Frankl
Föregående artikelPlacenta Accreta…
Nästa artikelHemma!!!