Barns motorik

5088
Barns motorik

Barnets motorik är ofta i fokus under de första åren. Du bör dock aldrig jämför två barn då vi alla är unika. Att ett barn går någon månad tidigare eller senare spelar ingen som helst roll för barnet i framtiden.

Barns motoriska utveckling

För ett barn är motorik så mycket mer än rörelser. För dem handlar det om förmågan att interagera med omvärlden. Varje ny kunskapsnivå blir ett medel för att ta sig vidare och lära sig ännu mer. Idag vet vi att barnet planerar och handlar i situationer baserat på deras tidigare erfarenheter och förmågor.

Motorikens utveckling kan variera mycket mellan olika barn. De angivna värdena nedan kan dock ses som riktmärken.

Motorisk utveckling 4 månader

 • Kan hålla upp huvudet när barnet hålls rakt.
 • Kryper upp på armar när det ligger på mage.
 • Rullar från sida till ryggläge.
 • Sträcker sig efter, och når, saker.
 • Sitter med stöd.
 • Fokuserar blicken som en vuxen.

Motorisk utveckling 8 månader

 • Rullar runt.
 • Kan sitta upp.
 • Börjar krypa.

Motorisk utveckling 12 månader

 • Står själv.
 • Lär sig gå, men kryper ofta snabbare än det går.
 • Kan öppna burkar/ lock.
 • Dricker ur mugg/glas.
 • Kan börja utveckla höger-/ vänsterhändhet.

Motorisk utveckling 18 månader

 • Står själv och kan sätta sig själv.
 • Går och bär på saker.
 • Går utan stöd.
 • Vinkar hej/ hejdå.
 • Klappar händerna.

Motorisk utveckling 24 månader

 • Går/ springer säkert.
 • Kan äta med sked.
 • Kan dricka med sugrör.
 • Tvättar händerna själv.
 • Kan rulla bollar.
 • Plockar upp leksaker från golvet utan att trilla.
 • Härmar vuxna.
 • Börjar klä på sig själv.

Motorisk utveckling 3 år

 • Kan ofta gå på toaletten med viss hjälp.
 • Kan rita en ring och en fyrkant.
 • Kan ta på sig skorna, dock ej knyta (väljer inte alltid ”rätt fot”).

Motorisk utveckling 4 år

 • Använder sked, gaffel och kniv.
 • Klär på sig själv utan mycket hjälp.
 • Går rakt fram på linje.
 • Hoppar på ett ben.
 • Cyklar trehjuling.
 • Hoppar över objekt 10-15 cm.

Motorisk utveckling 5 år

 • Kastar boll över huvudet.
 • Fångar boll efter studs.
 • Kan klippa papper efter linje.
 • Handdominans (vänster/ högerhänthet) är utvecklad.
 • Gillar att prova nya saker och ta risker.