Barns kost och utveckling från 6 månaders ålder

2366
barns utveckling 6 7 8 månader

Mat och utveckling hos barn 6-8 månader

De flesta barn börjar nu med smakportioner och barn börjar tycka att det är kul att utforska mat, konsistens och smaker.

Nya Smaker
Nu har ditt barn vuxit ytterligare och det börjar på allvar bli dags att komplettera med annan mat än bröstmjölk. Helt enkelt för att täcka barnets växande energi- och näringsbehov.

Om ditt barn hittills bara har fått bröstmjölk, bör du nu börja med smakportionerna. Ta det lugnt i början och introducera de olika smakerna successivt. Har du redan börjat med smakportioner, och det fungerar bra, är det nu dags att introducera fler ingredienser i samma måltid. För de barn som redan är i full gång med smakportioner, och kanske till och med äter hela måltider, kan det vara dags för nya smaker och grövre konsistens på maten.
Men det är viktigt att inte stressa. Alla barn lär sig förr eller senare att äta. Det finns ingen anledning att skynda på. Fortsätt samtidigt att amma så länge som du och ditt barn känner för det. Bröstmjölk är fortfarande utmärkt mat för ditt barn.

Barnets utveckling 6-8 månader.
När barnet blir lite större börjar också upptäckarglädjen utvecklas allt mer. Barnet är nu på god väg att lära sig sitta själv i en barnstol, en utmärkt utkikspunkt för att studera världen. Leenden är inte bara sporadiska utan ett effektivt sätt att medvetet ”flörta” med omgivningen. Han eller hon kan vända huvudet efter ljud och börjar själv också använda ljud för att kommunicera. Även finmotoriken fungerar bättre. Barnet kan själv stoppa in saker i munnen. Både mat och allt möjligt annat…

Varför just nu?
Nu börjar nyfikenheten på mat bli större. Ditt barn följer dig till exempel med blicken när du håller på att göra i ordning en måltid. Om ditt barn hittills bara fått bröstmjölk är det nu dags att börja med smakportioner. När det fungerar bra med smakportionerna och barnet börjar vänja sig vid fast föda, kan det nu vara dags att introducera fler ingredienser. Men tänk på att det är varje barns egen utveckling som avgör när det är dags. Oavsett om tänderna har börjat komma eller inte, börjar barnet nu också att tugga så smått. För att utveckla tuggförmågan måste barnet få mat med lite grövre konsistens. I det här steget lär sig också barnet att forma överläppen på ett sätt som gör att den sluter kring skeden.

Hur ska maten vara?
Om det fungerar med smakportionerna, kan barnet nu lära sig att äta en hel måltid med flera olika ingredienser. På så sätt lär sig ditt barn redan från början att maten varierar. Gröt och välling är bra för att fortsätta vänja barnet vid mjölmat. Det är fortfarande viktigt att vara försiktig med salt och socker. Kom ihåg att för de allra flesta är bröstmjölken fortfarande en utmärkt bas. Fortsätt alltså att amma så länge det känns bra för dig och ditt barn.