Alvedon är inte längre självklart när du är gravid

10158
Paracetamol när du är gravid

Alvedon och andra mediciner med Paracetamol har länge varit okej att ta under graviditeten. Det är fortfarande det bästa alternativet när du behöver smärtstillande, men ny forskning visar att det inte nödvändigtvis är helt riskfritt.

Alvedon / paracetamol när du är gravid

Ny forskning visar att det finns ett samband mellan intag av det smärtstillande och febernedsättande läkemedlet paracetamol under tidig graviditet och ökad risk för språkförsening. En språkförsening kännetecknas enligt studien av att barnet använder mindre än 50 ord vid två och ett halvt års ålder. Detta är studie som gjorts av svenska forskarevårs resultat presenterades 2017/2018. Även äldre forskning tyder på att paracetamol kan skada hjärnans utveckling.

Vad säger studien om paracetamol och fostrets utveckling?

Paracetamol finns i flera olika läkemedel, bland annat Alvedon och Panodil. Konsumtionen, inte minst under graviditeten, av läkemedlet har ökat dramatiskt under senare decennier. Orsaken till ökningen är att medicinen anses som säker i rekommenderade doser samt att det går att köpa utan recept. I denna nya studie, som är en del av SELMA-studien, undersöktes sambandet mellan intag av paracetamol under tidig graviditet med barns språkutveckling. 905 barn testades och det resultatet visade var att intag av läkemedlet tydligt påverkade flickors språk vid två och ett halvt års ålder. Ju högre intag, desto högre risk var det för påverkan för flickornas språkförsening. Pojkar verkar dock inte påverkas, vilket tros bero på hormonella mekanismer. Studien visade också att omkring 60 procent av  de gravida kvinnorna använde paracetamol under graviditetens första tre månader.

Rekommendationer och användning av Paracetamol

Användningen av Alvedon, Panodil och andra läkemedel med det verksamma ämnet Paracetamol har ökat väldigt mycket de senaste åren. Carl-Gustaf Borbehag, som är professor och projektledare i studien, tycker att det är för tidigt att ändra några rekommendationer till gravida. Om det används enligt angivna doser och under kortare perioder anses det som riskfritt även för gravida att använda. Man kan dock fundera på om det kanske finns tillfällen då man kan avstå från att ta medicin.