Akut kejsarsnitt

6163
kejsarsnitt

Om förlossningen redan har startat och det blir aktuellt med kejsarsnitt kallas det för akut kejsarsnitt. Detta görs om barnet inte verkar må bra, och om förlossningsförloppet blir alldeles för utdraget samt om förlossningen gått så pass långt att det inte längre är aktuellt att använda sugklocka eller tång.

När det beslutats om akut kejsarsnitt rullas mamman in till en operationsavdelning där hon får spinal- eller epiduralbedövning. Oftast är man vaken under operationen men man känner naturligtvis ingenting tack var bedövningen. I enstaka fall utför operationen under narkos.

Innan kvinnan ska vidare till operationssalen får hon en kateter (en tunn gummislang) i urinröret och dropp.

I operationssalen görs ett cirka 15 cm långt snitt tvärs över nedre delen av magen. Därefter görs ett litet snitt i livmodern och den lilla öppningen vidgas. Barnet och moderkakan tas ut och navelsträngen klipps av.

Därefter syr man ihop livmoderns öppning och magen.

Ett akut kejsarsnitt går relativt fort, som högst tar operationen en timme. Bedövningen är verksam i ett par timmar efteråt och när bedövningen släppt kan man behöva smärtstillande sprutor.

Under tiden efter operationen som bedövningen fortfarande sitter i får mamman vara kvar antingen på uppvaknings- eller förlossningsavdelningen.

Efter det akuta kejsarsnittet får mamman både hålla och se sitt barn direkt, precis som vid en vanlig förlossning. Om hon blivit sövd väcks hon av personalen efter operationen innan hon flyttas vidare, alternativt kommer en barnmorska med barnet till uppvakningsavdelningen.

Återhämtningen efter ett akut kejsarsnitt är något längre än vid en vanlig förlossning, likaså behovet av vårdtid på BB.